Hem / Fakta / Molnsäkerhet

Molnsäkerhet

Molnsäkerhet är en viktig del av IT-säkerheten eftersom molntjänster används i stor utsträckning av företag i syfte att lagra och hantera känslig information. Molnsäkerhet handlar om att skydda informationen som finns i molnet mot obehörig åtkomst via dataläckor eller intrång. Ofta lagrar och hanterar företag viktig information inom molnet. På grund av detta är molnsäkerheten av yttersta vikt för att känslig information inte ska läcka ut till obehöriga.

Höga krav ställs på säker molnlagring

En av de största fördelarna med molntjänster är att de kan erbjuda en hög säkerhetsnivå som skyddar mot både interna och externa hot. De molntjänsteleverantörer som finns är ansvariga för att säkerställa att molntjänsterna uppfyller de höga säkerhetskrav som marknaden förväntar sig, samt att de följer praxis.

Leverantörerna av molntjänsterna kan erbjuda flera lager av skydd, så som:

  • Brandväggar
  • Antivirusprogram
  • Säkerhetskopiering
  • Kryptering av data

Även om molnsäkerheten idag är håller en hög nivå, är det fortfarande viktigt att företag och organisationer som använder molntjänster själva vidtar åtgärder för att upprätthålla säkerheten. Detta inkluderar att ha starka lösenord, implementera flerfaktors-autentisering, regelbundet säkerhetskopiera data, och att utbilda anställda om bästa säkerhetspraxis för säker molnlagring.

Molnlagring utvecklas hela tiden

Molnsäkerhet förändras och förbättras ständigt, eftersom hoten mot företag som hanterar känslig information blir allt vanligare och mer avancerade. Leverantörer utav molntjänster måste därför vara uppmärksamma på nya hot och säkerhetsrisker samt anpassa sina skyddsåtgärder för att hantera dessa hot. Det är även viktigt för företag och organisationer att följa med i utvecklingen av molnsäkerheten, för att se till så deras säkerhetsåtgärder är uppdaterade och anpassade till den senaste tekniken och hotbilderna.

Molnsäkerhet med MobilityGuard

Sammanfattningsvis är molnsäkerheten en viktig del av IT-säkerheten som kan hjälpa till att skydda känslig information från hot och missbruk.

Tillsammans med oss på MobilityGuard kan företag lagra information och få säker åtkomst till sina data via vår tjänst CloudGate.

Relevanta länkar

Läs mer om relevanta produkter och referenscase – eller kontakta vår försäljningsavdelning som leder dig till den rätta säkerhetslösningen som bäst matchar dina behov.

Relaterad produkt
Vill du ha en demo?