Hem / Lösningar / Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll ger full kontroll över vem som har tillgång till vad, när och hur

Vi gör det lätt att tillämpa de säkerhetsprinciper och behörigheter som din organisation kräver. Tack vare MobilityGuard OneGates detaljerade åtkomstkontroll sätter du dina specifika begränsningar och avgör vem som kan använda din organisations olika system.

Med åtkomstkontroll kontrollerar du var, när och hur man kan komma åt de olika systemen och vad man tillåts göra i dessa. Det är exempelvis möjligt att sätta upp en säkerhetspolicy som definieras av en användargrupp, IP-adress, metod för användaridentifiering, krypteringsstyrka, webbadress (URL), datum och tidpunkt.

Dina utmaningar

Avsaknad av god användaridentifiering

Brist på insyn i vem som har tillgång till vad

Osäker åtkomst till organisationens system från t.ex. medarbetare, kunder och partners

Organisationstillväxt ger kritiska skalutmaningar

Tidskrävande arbete för IT-avdelningen leder till lång tid för införande av säkerhet

Höga kostnader för underhåll

MobilityGuards lösningar

Löser problemet med säker användaridentifiering

Ger dig full kontroll över vem som har tillgång till vad, när och hur genom detaljerad styrning av åtkomst och behörigheter.

Tillgång till mer än 30 säkra, inbyggda metoder för användaridentifiering

Tillämpar direkt din säkerhetspolicy genom enkelhet i tillägg och borttag av åtkomst och behörigheter.

Ingen klient krävs vilket ger verksamheten en skalbar lösning

Kostnadseffektiv

Detaljerad åtkomststyrning baserad på säker användaridentifiering

Detaljerad åtkomststyrning tillför din verksamhet en möjlighet att mycket exakt tillämpa din organisations säkerhetspolicy för bland annat anställda, medborgare, kunder och partners. Genom den detaljerade åtkomstkontrollen i OneGate erbjuds du en direkt styrning av dina användares möjligheter till åtkomst helt i enlighet med vad din organisations säkerhetspolicy ger dem rättighet till. Detta utan att kräva någon förändring av de system som de skall kunna använda eller verksamhetens IT-infrastruktur. MobilityGuard OneGate skyddar din organisation genom detaljerad åtkomstkontroll.

Åtkomsträttigheter har traditionellt sett baserats på enbart användarens inloggning. En korrekt inloggning kan ge användaren full åtkomst till nätverket. MobilityGuard OneGate hjälper dig att differentiera åtkomsträttigheter baserat på bland annat hur säkert användaren blivit identifierad och hur säkert kommunikationen sker. OneGate innehåller en kontrollmekanism som ger åtkomst till enbart godkända system utifrån organisationens säkerhetspolicy.

MobilityGuards åtkomstkontroll bestämmer bland annat vilken metod som ska användas för identifiering av användaren. I praktiken innebär detta att om användaren identifieras med en säkrare inloggningsmetod så ges automatiskt tillgång till fler applikationer.

Åtkomstkontroll genom OneGate

Åtkomstkontroll utan extra hårdvara eller mjukvara

MobilityGuard OneGate skapar en enda ingång som tillåter behöriga användare att säkert komma åt information i alla typer av känsliga system, oavsett tid och plats. En ingång som dessutom förhindrar att skadlig kod kan nå ditt nätverk och de enheter som används.

Relevanta länkar

Läs mer om relevanta produkter och referenscase – eller kontakta vår försäljningsavdelning som leder dig till den rätta säkerhetslösningen som bäst matchar dina behov.

Relevanta produkter

Framgångsrika Case

Vill du ha en demo?