Hem / Lösningar / Digital signering

Digital signering

Digital signering med kompromisslös säkerhet

 

Användandet av digitala signaturer är ett växande affärskritiskt behov. MobilityGuard tillgodoser behovet av en snabb och säker digital signering som inte låter sig äventyras.

Vår lösning SignGate är betrodd av både myndigheter och företag som en ”on-premises” eller molnbaserad lösning där en verifierbar digital signatur krävs. SignGate ger dig omgående en färdig digital signeringslösning för t.ex. avtal, ansökningar, bankärenden och e-handel. Kostnaderna minskas och pengar sparas tack vare den snabba integrationen till SignGates API.

 

Utmaningar

Affärsprocesserna behöver påskyndas

Behov av pålitlig lösning för elektroniska signaturer som förhindrar förfalskning

Komplexa och dyra integrationer till dina system

MobilityGuards lösningar

Tillförlitlig och säker lösning

Underteckningen görs med svenska e-legitimationer

Sparar tid och pengar

Användarvänlig

Hanterar all klientkommunikation under signeringsprocessen

Underlättar dina affärsprocesser

Förhindrar förfalskning av kritiska meddelanden och dokument

Snabb och enkel att implementera

Stödjer webbapplikationer som kräver digital signering

Flexibel användning för system på internet eller system i ditt nätverk, tillgängliga via MobilityGuard

Ett säkert sätt att digitalt signera

Att göra affärer kräver optimerad effektivitet. Det levererar vi genom digital signering som inte kompromissar med säkerheten och genom att skydda din organisations och dina användares integritet

MobilityGuards digitala signeringstjänst ger dig en användarvänlig och säker lösning när ditt företag kräver en stark e-signatur. En av fördelarna med vår produkt SignGate är att det är enkelt att implementera i webbapplikationer som kräver e-signering. En annan fördel är att webbapplikationen låter signeringsfunktionen hantera all klientkommunikation under signeringsprocessen. Det är två fördelar som sparar både tid och pengar. Statens Jordbruksverk och Skatteverket är exempel på kunder som för närvarande använder SignGate för att tillåta medborgare, egen personal och externa partners att skriva under digitala dokument. För kommunikation till utfärdare kan OSIF- eller GRP-protokoll användas och SignGate använder även SOAP-protokollet för enkel implementering av en digital signeringslösning. 

Digital signering är en del av vår säkra gateway
MobilityGuard OneGate är en säkerhetsgateway som tillåter auktoriserade användare att nå elektronisk information och alla typer av känsliga interna system, oavsett tid och plats. En gateway som även förhindrar att fientlig kod når dig och ditt nätverk.

Relevanta länkar

Läs mer om relevanta produkter och referenscase – eller kontakta vår försäljningsavdelning som leder dig till den rätta säkerhetslösningen som bäst matchar dina behov.

Relevanta produkter
Framgångsrika Case
Vill du ha en demo?