Hem / Lösningar / Säker användaridentifiering

Säker användaridentifiering

Säker och stark autentisering

I dagens samhälle behöver du en stark autentisering för att kunna skydda dig och dina uppgifter på bästa sätt. Majoriteten av alla dataintrång innebär svaga eller stulna användaruppgifter, eftersom endast ett enkelt lösenord inte längre är tillräckligt för att skydda dig och dina uppgifter.

Säker användaridentifiering (stark autentisering) är resultatet av en väl uppmätt strategi och funktion för att skydda din information och säkra åtkomsten till den. Låt MobilityGuard hjälpa dig att skydda dina uppgifter.

Dagens säkerhetshot kräver att du vidtar större skyddsåtgärder, såsom MobilityGuards lösning för säker användaridentifiering med två- eller multifaktor-autentisering (2FA eller 2MFA). Det kan till exempel vara med engångslösenord (OTP) via SMS, Google Authenticator. Eller genom användning av ett elektroniskt ID som exempelvis BankID, OpenID eller varför inte din organisations egna elektroniska ID.

MobilityGuards OneGate bekräftar användarens identitet och ger en stark autentisering via en säker ingång. Genom att använda säkra inloggningsmetoder för dina användare kan du undvika identitetsstöld och obehörig åtkomst till din information.

Utmaningar

Stulna och återanvända lösenord äventyrar säkerheten

Otillräckliga autentiseringsstrategier

Dålig åtkomstkontroll kan ge obehörig åtkomst till känslig eller fel information

Osäkra lösenordrutiner för partners och kunder

Höga kostnader för underhåll

Behov av skalbarhet vid verksamhetens tillväxt

MobilityGuards lösningar

Ger möjlighet till stark användarautentisering

Möjliggör två- eller multifaktor-autentisering

Kombinerar mer än 30 inbyggda säkra autentiseringsmetoder

Engångslösenord (OTP) via SMS eller elektroniskt ID

Kostnadseffektiv lösning

Ingen tilläggsdistribution och minimalt underhåll

Hanterar inloggning för t.ex. anställda, partners, kunder, medborgare och leverantörer

Uppfyller myndigheters krav och säkerhetsnormer

Uppfyller branschstandard och militär krypteringsstandard

Anpassad för alla användarkategorier och många åtkomstsätt

Skalbar lösning

Kostnadseffektiv lösning för stark autentisering

MobilityGuard OneGate förser organisationer med en unik kostnadseffektiv lösning för stark autentisering. Alla tillgängliga autentiseringsmetoder kan användas samtidigt så att lösningen passar verksamhetens behov perfekt.

Mer än 30 olika metoder för användaridentifiering, inklusive ett stort antal två- eller multifaktor-autentisering, erbjuds direkt i lösningen. Bland annat de unika mjukvarubaserade säkra inloggningsmetoderna MobilityGuard Web Token och MobilityGuard SMS token.

Genom exempelvis MobilityGuard SMS Token identifieras användaren genom att ett engångslösenord som skickas till användarens mobiltelefon via sms.

Lösningen ger stöd för såväl interna användare, exempelvis anställda, som externa användargrupper, exempelvis partners, leverantörer och kunder. För att säkert kunna identifiera sig innan åtkomst till dina applikationer krävs olika metoder för olika användare. Olika åtkomstsituationer kräver också olika metoder för identifiering. En anställd kan använda säkra identifieringsmetoder eller enheter som hårdvaruautentisering (hard tokens) som tillhandahålls av organisationen.

MobilityGuards metoder för stark autentisering uppfyller nationella regleringar och säkerhetsstandarder såsom till exempel ISO 27000-serien, vilket gör det enkelt att styra åtkomst till känslig information i en organisation med hjälp av OneGate.

Stark autentisering med OneGate

Stark autentisering utan extra hårdvara eller mjukvara

MobilityGuard skapar en säker ingång som tillåter enbart godkända och säkert identifierade användare att komma åt alla typer av känsliga interna system och information, oavsett tid och plats. En ingång som dessutom förhindrar att skadligt och oönskad kod når ditt nätverk.

Relevanta länkar

Läs mer om relevanta produkter och referenscase – eller kontakta vår försäljningsavdelning som leder dig till den rätta säkerhetslösningen som bäst matchar dina behov.

Relevanta produkter

Framgångsrika Case

Vill du ha en demo?