Hem / Lösningar

Våra lösningar

MobilityGuards funktioner har paketerats i olika lösningar för att uppfylla kundernas behov på bästa sätt. Vi tillhandahåller alla våra lösningar i allt från traditionella lokala installationer till lösningar i molnet.

Säker åtkomst

MobilityGuard löser dina svåraste säkerhets- och åtkomstutmaningar för anställda, partners och kunder.

Åtkomstkontroll

MobilityGuards lösningar skyddar din organisation genom detaljerad åtkomstkontroll.

Säker inloggning

MobilityGuard tillför din verksamhet säker användaridentifiering genom mängder av inbyggda metoder för säker identifiering av användaren.

Single Sign-On (SSO)

Möjliggör säker och bekväm inloggning till flera applikationer i och utanför organisationen utan att användaren behöver hantera olika inloggningsuppgifter.

Digital signering

MobilityGuards digitala signering erbjuder en användarvänlig och säker lösning när din organisation kräver en elektronisk signatur.