SVENSK IT-SÄKERHET FÖR ALLA

En säker lösning för all åtkomst

Anslut säkert varifrån du vill – helt klientlöst

MobilityGuard levererar lösningar för säker kommunikation tillsammans med identitets- och åtkomsthantering. Svensk, toppmodern, användarvänlig teknik med mer än 30 miljoner användare

Genom att kombinera militär krypteringsstandard med innovativt tänkande har vi gjort IT-säkerhet tillgängligt över hela världen för företag, myndigheter och organisationer. Vårt löfte till dig, olika sorters företag och organisationer i varierande storlek och bransch, är att lösa de utmaningar som finns gällande säker åtkomst.

Vi erbjuder säker, kostnadseffektiv och säker åtkomst med bästa flexibilitet och skalbarhet, helt klientlöst. Hittills har vi fått förtroende att förse mer än var tredje myndighet i Sverige, inklusive Försvarsmakten och Skatteverket, med våra produkter och tjänster.

Hur kan vi göra ditt arbete, ditt liv och din organisation säkrare?

Klientlös

Kostnadseffektiv

Skalbar

Installationsfri

Nästan underhållsfri

Säkra lösningar för alla

Med hjälp av våra säkra lösningar kan du underlätta för dina anställda och dina kunder.

Ge din personal tillgång till de applikationer de behöver på ett säkert sätt och ge dina kunder flexibel och säker åtkomst till dina tjänster och applikationer.

Du kan även ansluta dina affärspartners till din IT-miljö enligt dina säkerhetsbehov.

Kunder som gett oss förtroende

Vi förser våra kunder med en säker och kostnadseffektiv åtkomst genom innovativa och lättanvända produkter och tjänster.

Investeringen i MobilityGuard OneGate ersatte de dyra och komplexa inloggningsprocedurerna och skapade en enhetlig lösning för Single Sign-On (SSO).

› Case QMATIC

Sundsvalls kommun ansåg att MobilityGuard erbjöd den bästa lösningen för att uppfylla sina höga krav när det gäller säkerhet.

› Case Sundsvalls kommun

Investeringen i OneGate ger alla anställda, oavsett var de befinner sig, obegränsad tillgång till alla affärsapplikationer.

› Case Derome