Hem / Referenser / Qmatic

Qmatic

Smidig implementering och full kompatibilitet

Investeringen i MobilityGuard OneGate ersatte de dyra och komplexa inloggningsprocedurerna och skapade en enhetlig lösning med Single Sign-On (SSO). En lösning för alla åtkomstbehov och en säker tvåfaktorslösning med Single Sign-On till alla underliggande system.

”Investeringen i MobilityGuard OneGate ersatte dyra och komplexa inloggningsprocedurer och skapade en enda enhetlig inloggningslösning. Vi har skapat en lösning för alla typer av autentiseringsmetoder, och idag skulle det vara otänkbart att arbeta utan OneGate.”

– Bo Jonsson Head of IT-system of QMATIC AB

Utmaning

Att presentera ett system för olika målgrupper på ett tryggt och säkert sätt.

QMATIC i Mölndal är ansvariga för den övergripande driften av koncernens IT-system. Dessa system inkluderar allt från ERP och CRM till industrins unika tillverkningssystem. QMATIC har länge saknat ett bra sätt att tillåta partners runt om i världen att få åtkomst till IT-systemet. Om tillgång hade funnits hade deras partners kunnat administrera sina egna beställningar och få tillgång till servicedokumentation och supporthjälp. Detta skulle innebära mindre administrativt dubbelarbete och dokumentation för QMATIC, inklusive mindre administration av de olika IT-systemen.

Lösning

Att använda en lösning från en leverantör istället för att använda flera olika tredjepartslösningar.

QMATIC sökte främst ett system som förenklade och gav partners möjlighet att logga in på webbplatsen och dess relaterade system. I MobilityGuard OneGate fann de en plattform som motsvarade detta och som dessutom kunde hantera mycket mer. QMATIC tittade på flera olika alternativ för att lösa sina åtkomstproblem, allt från fysiska produkter till enklare lösningar baserade på programvaruinloggning med endast användarnamn och lösenord. För att uppfylla de höga målen och säkerhetskraven behövde de dock identifiera användaren via en tvåfaktorsidentifiering. Detta innebar att de var tvungna att acceptera en blandning av lösningar och system via en tredjepartsleverantör.

QMATIC väljer MobilityGuard Onegate

SSL-VPN kommunikation

MobilityGuard OneGate stöder SSL-VPN kommunikation inklusive:

Fullständigt SSL/TLS-stöd med militär standardkryptering.

Säker sessionshantering utan direkt åtkomst till applikationerna från enheten.

Fullständig cache-kontroll och inga efterlämnade spår efter användning. Inbyggd RDP-gateway baserad på HTML5-teknik.

Om QMATIC

QMATIC är ledande inom moderna kösystem, kundräknare och optimerade kundflöden. Företaget förstår sina kunders behov och utvecklar därmed rätt lösning för dem. Detta gäller både standardsystem för mindre butiker till mer avancerade kundflödeslösningar.

”Om vi hade valt en Single Sign-On-lösning från våra programvaruleverantörer hade det blivit mycket dyrare, med MobilityGuard gick implementeringen mycket smidigt.”

– Bo Jonsson Head of IT-system of QMATIC AB