Hem / Lösningar / Single Sign-On

Single Sign-On

En enda säker inloggning till alla applikationer med Single Sign-On

Single Sign-On (SSO) besparar användarna behovet att komma ihåg och hantera flera olika lösenord. Du kan med hjälp av Single Sign-On göra en säker inloggning, genom att identifiera dig som användare en gång och få tillgång till alla dina system och applikationer oavsett om du sitter lokalt eller ansluter dig via internet.

MobilityGuard Single Sign-On är en bekväm, säker och tidseffektiv funktion för både användare och IT-avdelningen. När anställda på ett säkert sätt kan logga in och ansluta till de verktyg de behöver för att genomföra sitt arbete ökar produktiviteten, samtidigt som stödet för inloggningsrelaterad support minskar.

Med lösningen MobilityGuard OneGate säkerställs också att organisationens säkerhetspolicy följs, därmed behöver inte användare oroa sig för att sårbara IT-attacker når verksamheten. MobilityGuards lösning innehåller stöd för mängder av metoder för att erbjuda Single Sign-On, inklusive identitetsfederation via SAML. Kom igång med en säkerinloggning redan idag!

Utmaningar

Användare som glömmer sina lösenord

Olika lösenord för olika applikationer komplicerar åtkomsten

Osäkra lösenordsrutiner såsom användning av samma lösenord för varje applikation kan leda till sårbara säkerhetsattacker

Säkerhetsrisk såsom synliga post-it-lappar för att komma ihåg lösenord

Att säkert hantera en ökat antal användare för ökat antal applikationer både internt och i molnet. Läs mer om molnsäkerhet.

Höga kostnader för inloggningsrelaterad helpdesk-support

Osäker integration av IT för förvärvade verksamheter

MobilityGuards lösningar

Öka effektiviteten – snabbare för användare att logga in och använda verksamhetens applikationer

Öka säkerheten för alla IT-plattformar

Mer produktiv tid för användare genom enkel och säker åtkomst

Snabb åtkomst till relevant information och applikationer utan att behöva komma ihåg alla lösenord

Stödjer federering av identiteter (Identitetsfederation)

Minskar hotbilden – skyddar organisationen från användare som lämnar organisationen

Snabbare integration av IT för förvärvade verksamheter med bibehållen säkerhetsnivå

Reducering av interna inloggningsrelaterade helpdesk-ärenden

Tillåt omgående Single Sign-On till applikationer dynamisk och i enlighet med verksamhetens säkerhetspolicy

Single Sign-On ger pålitlig integration med alla webb- och mobilappar

MobilityGuards intelligenta, centraliserade lösning Single Sign-On låter dina användare att identifiera sig säkert en enda gång genom säker inloggning för att få åtkomst till alla applikationer. I stället för att logga in på varje applikation separat, loggar användare in säkert via MobilityGuard OneGate och får då tillgång till alla sina godkända applikationer.

Baserat på din organisations säkerhetspolicy kan du dynamiskt aktivera eller inaktivera användarnas Single Sign-On funktionalitet till dina applikationer. Första gången användarna loggar in i applikationen skapar MobilityGuard OneGate en inloggningspost automatiskt. MobilityGuard lagrar dessa inloggningsuppgifter i en centralt krypterad databas som kan användas vid nästa tillfälle användarna är säkert identifierade och begär åtkomst till applikationen.

I enlighet med verksamhetens säkerhetspolicy definieras åtkomst och Single Sign-On funktionalitet centralt i MobilityGuard OneGates Control Center utifrån fem säkerhetskriterier. MobilityGuard OneGate har även stöd för utökad användning av Single Sign-On till externa organisationer genom identitetsfederation som ofta tillämpar det standardiserade protokollet SAML v2.

Centraliserad Single Sign-On är nyckeln till framgång

Genom att använda MobilityGuard dynamiskt centraliserade Single Sign-On och Sign-Off-funktion har de anställda en enkel och säker metod för att logga in och logga ut på alla applikationer som de behöver.

Relevanta länkar

Läs mer om relevanta produkter och referenscase – eller kontakta vår försäljningsavdelning som leder dig till den rätta säkerhetslösningen som bäst matchar dina behov.

Relevanta produkter

Successful cases

Vill du ha en demo?