Hem / Produkter

Våra produkter

MobilityGuard OneGate är den enda lösningen för åtkomstkontroll som integrerat funktionaliteten för klientlös och klientbaserad säker åtkomst till applikationer på en och samma server. MobilityGuards standardlösning innehåller bland annat en inbyggd Terminal Server gateway (RDP) och reducerar kraftigt IT-avdelningens arbetsbelastning och administrationskostnader för åtkomsthantering.

OneGate

Världens mest kompletta plattform för säker åtkomsthantering – allt på en server.

SignGate

När t.ex avtalt, formulär eller dokument behöver undertecknas digitalt görs det enkelt med MobilityGuard SignGate.

CloudGate

OneGates fulla funktionalitet som molnlösning. CloudGate är avsett för dig som är datacenterleverantör eller erbjuder egna applikationer i molnet.