Hem / Referenser / Derome

Derome

Obegränsad åtkomst till affärssystem oavsett var du befinner dig

Investeringen i OneGate ger alla anställda, oavsett var de befinner sig, obegränsad tillgång till alla underliggande affärsapplikationer. Det har blivit ett av Deromes mest betydande säkerhetssystem. Om kontoret är otillgängligt för vissa användare kan de fortsätta sitt arbete hemifrån, systemet är en central del i företagets krishantering.

”MobilityGuard OneGate har blivit ett av våra mest betydande säkerhetssystem. Det är en central del av vår krishantering, om kontoret är otillgängligt för vissa användare kan de fortsätta sitt arbete hemifrån.”

– Andreas Foda, IT-chef of Derome AB

Utmaning

Att ge kontrollerad tillgång till nätverk på ett flexibelt och bekvämt sätt

Derome AB:s IT-avdelning är belägen i Veddige i södra Sverige. Avdelningen ansvarar för den övergripande driften av företagets IT-system. Dessa system inkluderar allt från ERP och CRM till branschunika tillverkningssystem. Eftersom Derome tidigare inte kunnat erbjuda sina anställda en säker distanslösning, har det inte varit tillåtet att arbeta hemifrån. Derome har länge letat efter en lösning för att kunna ge anställda möjligheten att logga in på interna system oavsett var man befinner sig. Företaget har ett stort antal leverantörer, kunder och personal där alla är anslutna på distans, både i och utanför Sverige. Vissa användare är endast aktiva en gång om året medan andra loggar in dagligen.

Lösning

En plattform som kan hantera alla typer av inloggning och åtkomster i en enda lösning

Derome AB tittade på flera olika alternativ för att lösa sina åtkomstproblem. Lösningarna varierade från mer komplicerade till enklare lösningar baserade på endast användarnamn och lösenord. För att uppfylla de stränga säkerhetskraven där Derome krävde en tvåfaktorsidentifiering var valet lätt i slutändan. MobilityGuard var den enda leverantören som kunde erbjuda rätt lösning till rätt prisnivå.

Derome väljer MobilityGuard OneGate

IT-avdelningen har skapat en central inloggningsfunktion baserad på två MOG6000 anordningar som ger en säker, lastbalanserad miljö, inklusive failover. Implementeringen av OneGate gick mycket smidigt.

Det började med en liten lösning bestående av en fysisk anordning.

Lösningen har sedan successivt utvidgats, till att inkludera samtliga system.

Derome har uppgraderat till en lösning med hög tillgänglighet och failover-funktion. Den kräver säker inloggning, inklusive säker åtkomst för externa partners.

Om Derome

Derome Group är Sveriges största familjeägda företag inom träindustri med anor från 1947. Affärsidén är baserad på bearbetning och leverans av timmer och byggnadsmaterial på ett rationellt sätt för slutkunden. Skog blir till träprodukter, hus, byggelement och miljövänlig bioenergi. Målet är att ligga i framkant när det gäller innovation och teknisk utrustning för att kunna erbjuda produkter och tjänster som överensstämmer med det marknaden vill ha.

”MobilityGuard OneGate ersatte dyra och komplexa inloggningsprocedurer och skapade en enhetlig Single Sign-On. En lösning för alla typer av autentiseringsmetoder, och idag skulle det vara otänkbart att arbeta utan OneGate. Licensmodellen tillåter oss att ge säker och kontrollerad tillgång till vårt nätverk på ett mycket flexibelt och bekvämt sätt. Från början var tanken att MobilityGuard endast skulle ersätta de dyra åtkomstlösningarna som vi använde vid den tiden, men det visade sig att vi fick ett mycket kvalificerat verktyg som kunde kontrollera tillgången till alla våra resurser.”

– Andreas Foda, IT-chef of Derome AB