Hem / Referenser / Sundsvalls Kommun

Sundsvalls Kommun

Säkra e-tjänster av hög kvalitet till medborgare, medarbetare och externa användare

Sundsvalls kommun ansåg att MobilityGuard erbjöd den bästa lösningen för att uppfylla sina krav när det gäller hög säkerhet, flexibilitet och enkelhet för IT-användare. Dessutom erbjöd MobilityGuard den lösning med bästa kvalitet och pris.

”MobilityGuards lösning levereras komplett med en fjärråterställning av lösenord. Detta har minskat arbetsbördan för personalen på IT-Helpdesk, särskilt vid högt tryck som efter semestrarna då många anställda ofta glömmer sina lösenord.”

Utmaning

Att dygnet runt kunna tillhandahålla högkvalitativa e-tjänster på ett säkert sätt till sina medborgare, medarbetare och externa användare – i en enda portal.

Sundsvall kommun behöver uppfylla målet att tillhandahålla e-tjänster av hög kvalitet till sina medborgare och externa användare dygnet runt. Detta kräver inrättandet av en gemensam portal med lämpliga säkerhetsåtgärder som effektivt ger tillgång till tjänster både internt och externt. En enda portal för att tillhandahålla porten till den externa webbplatsen, www.sundvall.se, den interna webbplatsen, samt intranät och e-tjänster.

När Sundsvalls Kommun år 2006 identifierade sina krav identifierades flera utmaningar:

Ett stort antal webbplatser och externa webbsidor låg fördelade (hostades) på flera servrar.

Varje webbsida skilde sig mycket åt vad gäller kvalitet, utseende och design.

Intranätet hade statiskt innehåll och var svår att uppdatera. Specialverktyg och expertis krävdes för att uppdatera webbsidor och det var inte möjligt att lägga till några nya sidor överhuvudtaget.

Det fanns inga sätt att spara åtkomst till deras elektroniska tjänster. Vid den tiden var tillgången till elektroniska tjänster spridd och inte korrekt integrerad.

Hanteringen av programvara och användarlicenser varierade för varje typ av elektronisk tjänst.

År 2006 var det inte möjligt för användare att komma åt intranätet från en standarddator med internetanslutning. Detta orsakade svårigheter för människor som behövde använda en mobil enhet eller hemdator för att ansluta till elektroniska tjänster i stadshuset.

Sundsvalls Stadshus hade inte heller någon säker lösning för användare som behövde logga in via webben. Kommunen använde VPN-anslutningar för att möjliggöra distansarbete och få tillgång till de interna systemen.

Problemet med den här lösningen var att de användare som en gång hade anslutits via VPN hade tillgång till hela det interna systemet. En användare som t.ex. behövde kontrollera sin e-post hemifrån, kunde få tillgång till andra filer, applikationer och servrar och detta innebar en säkerhetsrisk. En sådan lösning är öppen för hot från trojaner och virus som kan komma in i det interna nätverket genom oskyddade datorer.

Lösning

En plattform som kan hantera all typ av åtkomst och login i en enda lösning.

Våren 2007 tecknade Sundsvall stad ett kontrakt för installation av MobilityGuards lösning. Under sommaren samma år var systemet i drift. Då kunde de kommunalt anställda, studenter såväl som lokalbefolkning säkert ansluta sig till kommunens system.

Även andra kommuner i regionen kunde ansluta sina portaler till Sundsvalls MobilityGuard-system som hanteras av IT-avdelningen i Sundsvall.

Alla 120 000 personer i Sundsvalls kommun har nu säker nätverksåtkomst via MobilityGuard.

Under hösten 2010 utvidgade Sundsvall stad ytterligare genom att addera fler tjänster som tillhandahålls genom MobilityGuard. I november lanserades ”Draknästet”, en trådlös gästnätverkstjänst, som möjliggör för alla användare som befinner sig i närheten av en ”Sundsvall Wifi-Hotspot”, att ansluta till internet via WLAN. När användaren validerats med hjälp av en av MobilityGuards säkra autentiseringsmetoder är det fritt fram att surfa på webben utan kostnad. Denna installation kan även turister dra nytta av genom att begära en egen säker inloggning från turistkontoret eller det kommunala biblioteket.

Sundsvalls Kommun väljer MobilityGuard

Kommunens portal innehåller:

Fullständigt SSL/TLS-stöd med militär standardkryptering.

Säker sessionshantering utan direkt åtkomst till applikationerna från enheten.

Fullständig cache-kontroll och inga efterlämnade spår vid användning. Inbyggd RDP-gateway baserad på HTML5-teknik.

Externa och interna tjänster integrerade i en enda portal. Enkel och säker åtkomst till information och tjänster för användarna.

En anpassningsbar säkerhetslösning som varierar beroende på säkerhetsnivån som de olika systemen kräver.

Användare loggar in via ett enda gränssnitt (Single Sign-On).

Vissa av de administrativa systemen finns utanför kommunen och anställda som behöver tillgång till dessa kan också ansluta på ett säkert sätt. Genom att använda MobilityGuards Federation SAML2.0-funktionalitet tillhandahålls säker åtkomst till dessa externa system med Single Sign-On (SSO).

Webbplatsen innehåller riktlinjer för elektroniska publikationer samt standarder som ska följas.

MobilityGuards lösning levereras komplett med en fjärråterställning av lösenord. Detta har minskat arbetsbördan för personalen på IT-Helpdesk, särskilt vid högt tryck som efter semestrarna då många anställda ofta glömmer sina lösenord.

Om Sundsvalls Kommun

Sundsvall är ”huvudstad” i en region med 200 000 invånare, vilket gör kommunen till den största arbetsmarknaden i norra Sverige med ca 10 000 anställda. Sundsvalls stadshus utvecklade en IT-strategi i syfte att vara den ledande leverantörer av IT-accesstjänster i regionen.

”Sundsvalls kommun ansåg att MobilityGuard erbjöd den bästa lösningen för att uppfylla sina krav när det gäller hög säkerhet, flexibilitet och enkelhet för IT-användare. Dessutom var MobilityGuard lösningen med bästa kvalitet och pris.”